Dipl.-Ing. Gerhard Helzel, Timm-Kröger-Weg 15, D-22335 Hamburg

www.fraktur.biz

Tysk fraktur-site

 

 

Frakturskrifter

til Computeren

- Verdens største Udvalg ! -

zu den letzten Neuheiten
(20.6.2016)


Antikva og Index


Initialer, 2-tone

Skriv i dansk Skrift (gotisk)!
Det er sjovt! Enhver, der har en Computer, kan det!

Store-Brochure
her til download

426 Frakturskrifter!

Nr. 4/2018 af 2. April 2018
med alle mine Skrifter som en PDF-Fil,
4,3 MB,

32 Sider, (over 426 Fraktur- og 60 Antikvaskrifter,
i alt er der over 486 Skrifter).

Du kan hente bruge Musen til at gå til linket, så højre-klik "gem Destination som"
Her kan du finde din ønskede Skrifttype nu meget hurtigt, hvis du bruger indekset Søgefunktion af "Acrobat Reader". Navnene er skrevet med latinske Bogstaver, så du kan bruge, når du søger den sædvanlige romerske Stavning.

Alle mine Skrifter har det lange s ( ſ ).

Dansk Handskrift af H. C. Andersen:
„meine Adresſe iſt
H.C. Anderſen.
Nÿhavn. Charlottenberg Side, No. 280 i
Kjøbenhavn“


Dansk Ordbog i Fraktur (1887)

Skriv som Andersen af mine gamle tyske Handskrift af 1800

 

Frakturskrifter for computerne, verdens største udvalg, over 426 frakturskrifter

Gratis dansk Frakturskrifter:

De skrifttyper har alle dansk/norsk typer og ligaturer: æøåÆØÅſlſk.
Mine frakturskrifter med * i brochuren have de danske bogstaver æ, ø, å, Æ, Ø, Å.

a) PC-Skrifter (Windows) True-Type Postscript OpenType: V.1.8 med ſ-/Lig.-Automatisk*
1. „Mars-Frakturen normal“, en Linotype skriftsnit linjer. Klik på: Som en Postscript-Skrifter til PC: alle tre en Zip-fil 153 kB
2. en „moderne“ fraktur: „Koch-Frakturen normal“. Klik på:  
3. Offenbacher Schwabacher, gratis kun bruges som en OT skrifttype:    
4. Også en klassisk romersk skrifttype med lang-s du kan downloade gratis. Klik på:

Alle 3 gratis TrueType-Skrifter
(nødvendig for fraktur Converter)

Macintosh-brugere:

b) Macintosh-Skrifter. De tre ovennævnte skrifter som PostScript fonte til Macintosh til gratis download (alle 3 i en StuffIt fil 125 KB). De tre ovennævnte skrifter som PostScript fonte til Macintosh til gratis download (alle 3 i en StuffIt fil 75 KB). OpenType: download skrifttyper til pc'en (ovenfor).

Når du har hentet, skal du udpakke de skrifttyper med "WinZip" og indlæse dem i mappen "Skrifttyper". ("WinZip" er fri fra nettet.)

* De prioriterede om OpenType-font-teknologi, er sat for det tyske sprog. Men det kan ændres.

Det danske tastatur til Mars-fraktur:

Nyheter klik her!

Hvordan bestiller jeg?

Bestil for dine skrifttyper: du mig mængden af betaling på min konto, så får du skrifterne som en vedhæftet fil. Der er TrueType, PostScript- og OpenType-skrifttyper. De fleste pc-brugere anvender TrueType skrifttyper.
Navnene på de skrifttyper og de priser, du kan kopiere ud af min PDF brochure. (Uden citat: 25 €)

Konto: Hamburger Sparkasse 1215 463744, BLZ 200 505 50
Sørg for overførsler til Danmark (international) bedes: IBAN DE23 2005 0550 1215 463744 / SWIFT-Code (BIC-Code): HASPDEHH
Adresse af Banken: Hamburger Sparkasse, Postfach, D-20454 Hamburg

E-mail:

Telefonopkald på (tysk eller engelsk): Tel. 040-505374 (fra 15 Ur)

Der er stadig mere på den tyske side!

fremad >

 

Dipl.-Ing. Gerhard Helzel, Timm-Kröger-Weg 15, 22335 Hamburg, Tel. 040-505374 (ab 15 Uhr)